Шатны мэргэжилтэн

10 жилийн үйлдвэрлэлийн туршлагатай

Индукцийн битүүмжлэх машин